• 0533 346 43 43
  • Konak İş Merkezi B-Blok Kat:3 Ofis:41 Hasanpaşa Mah. Mandıra Cad. No:4
    34722 Kadıköy/İSTANBUL
imaage description

Bilindiği üzere ülkemizde yer alan çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Bina içerisinde sekiz ve sekizden fazla kat olması halinde apartman yönetim kurulunun bulunması kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yönetimi için yapılması gereken bir kısım hususlar vardır.

Pek çoğunuzun bildiği gibi ülkemizde çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Apartman katı sekiz ya da sekizden fazla olan binalarda kat mülkiyeti kanununda yer alan hükümler gereğince apartman yönetim kurulunun bulunması zorunludur. Bu kapsamda bir apartmanda ilk apartman yönetimi az önce bahsettiğimiz kat mülkiyeti kanununda yer alan hükümlere uyularak kurulmaktadır.

Apartman bünyesinde yer alan kat malikleri ana mülkiyetin yönetimini kendi aralarından ya da dışardan seçecekleri bir şahsı ya da üç kişiden meydana gelen bir kurula vermektedirler. Söz konusu olan yönetici, kat maliklerinin hem satı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafınca tayin edilmektedir. Söz konusu olan yönetici her yıl olmak üzere kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden seçilmektedir. Bu kapsamda daha önce yöneticilik yapmış bir kişi yeniden seçilebilmektedir.

Kat mülkiyeti kanununa göre, söz konusu kat malikleri kurulu yani apartman yönetim kurulu, yıl içerisinde bir seferden az olmamak kaydı ile yönetim planı üzerinde işaret edilen zaman zarfı içerisinde, eğer bir şekilde bir zaman dilimi belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanmak zorundadır.

Apartman Yönetim Planı

Söz konusu olan yönetim planı ilgili yönetim tarzını, kullanma amacı ve şeklini, yönetici ile yönetici denetçilerinin alacakları ücreti ve yönetime dair diğer bir takım hususları düzenlemektedir. Söz konusu olan yönetim planı, bina içerisinde yer alan bütün kat maliklerini şahsen bağlayan bir sözleşme hükmü taşımaktadır. 4142 sayılı yönetim planına göre, planda hüküm yer almaması halinde ana mülkiyetin yönetiminden ötürü meydana gelecek herhangi bir anlaşmazlık bu kanuna ve genel hükümlere göre bir karara bağlanır.

Söz konusu olan yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dört oranında oy birliği sağlaması zorunludur. İlgili kat maliklerinin 33’üncü madde gereğince mahkemeye itiraz bağlamında başvuruda bulunma hakları bulunmaktadır.

Yönetim planı ve yönetim planı üzerinde yapılan değişiklikler, bina içerisindeki bütün kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ile denetçileri bağlar. Yönetim planının ve yönetim planında sonradan yapılan bir değişikliğin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün hanesinde gösterilir ve bu gibi değişiklikler yönetim planına bağlanmak sureti ile mülkiyetin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Kaynak : Emlaktahaber.com