• 0533 346 43 43
  • Konak İş Merkezi B-Blok Kat:3 Ofis:41 Hasanpaşa Mah. Mandıra Cad. No:4
    34722 Kadıköy/İSTANBUL
imaage description

Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Pek çoğumuzun bildiği gibi ülkemizde büyük apartmanlarda ve sitelerde bir apartman yönetim kurulu bulunmaktadır. Apartmana dair ihtiyaçların karşılanması, önemli kararlar ve bir takım kuralların denetlendiği bir kurul olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu apartman yöneticiliğine bir kişi atanmakta ve bir de denetçi bulunmaktadır. Apartman yönetim kurulu, yılda bir seferden az olmamak kaydı ile yönetim planı üzerinde belirlenmiş olan zamanlar içerisinde, eğer bu şekilde bir zaman belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanmak zorundadır.

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan bir takım hususlar gereğince, bir apartman içerisinde sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölümün yani dairenin bulunması halinde bir yönetimin kurulması zorunlu kılınmıştır. Ana mülkiyet, apartman yönetim kurulu tarafından yönetilir ve yönetim şekli, kanunların kapsamında yer alan hükümler kapsamında saklı olması kaydı ile söz konusu kurul tarafından kararlaştırılabilir. Söz konusu olan apartman yönetim kurulunda yönetici pozisyonlarında kimler bulunur?

Apartman Yöneticisi

Apartman içerisinde yer alan kat malikleri, ana mülkiyetin yönetimini kendi aralarından ya da dışarıdan birini seçmek sureti ile bir kişiye ya da üç kişilik bir kurula yetki verebilir. Söz konusu kişiye yönetici, birden fazla yani üç kişinin seçilmesi durumuna da yönetim kurulu adı verilmektedir.

Yönetici Denetçisi

Apartman yönetim kurulunun denetim görevini, kat malikleri kendi aralarından sayı ve arsa payı üzerinden çoğunluk sağlayan kişilerden seçecekleri bir denetçiye ya da üç kişilik bir denetim kuruluna görev verebilir. Bu durumun oluşması halinde söz konusu denetçi ya da denetim kurulu ilgili yönetim planında belirtilen zamanlarda, eğer bir zaman belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içerisinde apartman yönetim kuruluna verecekleri bir rapor ile gerçekleştirmiş oldukları denetimin sonucunu ve ana mülkiyetin yönetim şekli hakkında olan düşüncelerini bildirirler. Söz konusu olan rapor çoğaltılmak sureti ile birer nüshasını taahhütlü bir mektup ile kat maliklerine göndermeleri gerekir.

Kaynak : Emlaktahaber.com